Przemysław Orcholski wygrał w Sądzie Najwyższym proces o Hienę Roku

Sąd Najwyższy orzekł w piątek, że nie wskazano żadnej konkretnej manipulacji, jakiej miał dokonać Przemysław Orcholski, któremu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało tytuł Hieny Roku. Tym samym SN uchylił w piątek wyrok Sądu Apelacyjnego, który w 2013 roku uznał, że SDP nie musi przepraszać Orcholskiego za Hienę. ( Więcej na www.press.pl )

Gazeta Wyborcza i Przemysław Orcholski

OŚWIADCZENIE

Marcin Kowalski i Wojciech Czuchnowski, współautorzy artykułów opublikowanych w „Gazecie Wyborczej” pt.: „Akademia Hieny Roku” (6.12.2004 r.), „Hiena bez kontraktu” (7.12.2012 r.) oraz „Orcholski ma zakaz” (8.12.2004 r.) oświadczają, że zawarte w nich sformułowania, jakoby Przemysław Orcholski był „symbolem dyspozycyjnego dziennikarstwa ery Kwiatkowskiego” i „ukradł” nazwę Akademii Telewizyjnej TVP nie miały wymaganej podstawy faktycznej i mogły naruszać dobra osobiste pana Przemysława Orcholskiego. Autorzy artykułów korzystali m.in. z materiałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które – wedle oświadczenia Przemysława Orcholskiego – zawierały nieuzasadnione zarzuty pod jego adresem.
Przepraszamy za opublikowanie wyżej wskazanych sformułowań.

Marcin Kowalski i Wojciech Czuchnowski